Paslaugos

Darbo kryptys

 

Individuali Geštalt psichoterapija

 

Individualus Geštalt konsultavimas

 

 

Darbo formos

 

Individualios – asmeninės konsultacijos

 

Trumpalaikė, į sprendimą orientuota psichoterapija

 

Palaikomoji asmeninė Geštalto psichoterapija

 

Atskleidžiamoji Geštalto psichoterapija

Teikiamos individualios konsultacijos tėvams, globėjams, seneliams:

 

tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai, kartų konfliktai;

 

vaiko auklėjimo sunkumai bei problemos;

 

gyvenimo problemos ir jų sprendimo galimybės;

 

asmeninių ir profesinių tikslų išsikėlimas ir jų siekimas;

 

paauglystės krizės, pagalba sprendžiant problemas;

 

„tuščio lizdo“ sindromas, naujų perspektyvų paieška, nauji socialiniai vaidmenys.

 

Konsultacijos vyksta Vilniuje, jos gali būti lietuvių arba rusų kalbomis, taip pat per Skype.