Paslaugos

Darbo kryptys

 

Individuali Geštalt psichoterapija

 

Individualus Geštalt konsultavimas

 

 

Darbo formos

 

Individualios – asmeninės konsultacijos

 

Trumpalaikė, į sprendimą orientuota psichoterapija

 

Palaikomoji asmeninė Geštalto psichoterapija

 

Atskleidžiamoji Geštalto psichoterapija

 

Grupinė Geštalto psichoterapija

 

Biblioterapija

 

Emocinio intelekto lavinimas ikimokyklinio amžiaus ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams

 

Palaikymo grupės psichikos sutrikimų turintiems žmonėms

Teikiamos individualios konsultacijos tėvams, globėjams, seneliams:

 

tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai, kartų konfliktai;

 

vaiko auklėjimo sunkumai bei problemos;

 

gyvenimo problemos ir jų sprendimo galimybės;

 

asmeninių ir profesinių tikslų išsikėlimas ir jų siekimas;

 

paauglystės krizės, pagalba sprendžiant problemas;

 

„tuščio lizdo“ sindromas, naujų perspektyvų paieška, nauji socialiniai vaidmenys.

 

Konsultacijos vyksta Vilniuje, jos gali būti lietuvių arba rusų kalbomis, taip pat per Skype.